Skadebedömning

Skadebedömning

Skadeanmälan

Om du har råkat ut för en skada gör så här:

  • Anmäl snarast skadan till ditt försäkringsbolag, oavsett om du kommer att använda försäkringen för reparationen eller inte.
  • Vid smitning eller parkeringsskada ska du även göra en polisanmälan
  • Kontakta oss för uppvisning och bedömning av skadan. Ta med skadenumret som du fått av försäkringsbolaget.

Bedömning och kostnadsberäkning av skadan

Vi kontrollerar och bedömer skadan på din bil och gör därefter en kostnadsberäkning för reparationen. Kostnadsberäkningen inklusive fotografier på skadan skickas sedan via vårt datasystem till försäkringsbolaget för godkännande. Först när försäkringsbolaget har gett sitt godkännande kan vi påbörja reparationen.

Tips!

Om du vill passa på att få en gammal skada åtgärdad samtidigt som vi reparerar den skada som regleras via försäkringsbolaget och det aktuella skadetillfället kan du be att få prisuppgift även på detta. Ofta blir det mer kostnadseffektivt om vi kan utföra alla reparationer vid samma tillfälle. Du får då en separat faktura på den tillkommande reparationen som inte regleras via försäkringen.

Använda försäkringen eller inte?

I takt med att de flesta självrisker blir högre blir det också intressant för dig som kund att ta reda på den totala reparationskostnaden innan du bestämmer dig för om du skall använda försäkringen eller inte.

Om totalkostnaden för reparationen uppgår till ett mindre belopp än självrisken på din försäkring kan du välja att betala reparationen själv och slippa eventuell bonusförlust. Du är välkommen med en förfrågan till oss om totalkostnaden innan du bestämmer dig för hur du skall göra.

Bilmärken och försäkringsbolag

Vi har ett fullgott samarbete med alla på marknaden förekommande försäkringsbolag och utför skadereparationer på alla förekommande bilmärken.