top of page
Express Prep Wipes.jpg
ksv_Logga (002).jpg

Kontrollerad skadeverkstad

Vi är en ”Kontrollerad Skadeverkstad” som kontrolleras av Kontrollerad Bilverkstads kvalitetskoncept för skadeverkstäder. Dem gör stickprovskontroller på färdigreparerad bil som är klara för leverans till kund och pågående reparationsarbete. Samt kontrollerar logistik och adm. på företaget

Kvalitetssäkrad skadeverkstad

quality.jpg

Standarden är framtagen av MRF, Bilsweden och svensk fordonsbransch med syfte att säkerställa fackmannamässiga och trafiksäkra Skadereparationer. Riktlinjerna berör organisationens policy, mål och mätkriterier. 

LUPIN

Inom Länsförsäkringar finns det en klassning av verkstäder 1 och 2 verkstad , vi har blivit Godkända Klass 1 verkstad vilket innebär att vi är en komplett skadeverkstad och Godkänd av Länsförsäkringar

DEKRA

Länsförsäkringar utför även stickprov på de reparationer som utförs på vår anläggning för att säkerställa reparations kvalitén m.m

Miljövänligt lacksystem och återvinning

Då vi värnar om miljön försöker vi hela tiden följa den tekniska utvecklingen inom lackering. Därför använder vi oss enbart av godkända och miljöanpassade produkter i vårt lackeringasarbete. Alla färgrester och plastprodukter lämnas dessutom till återvinning.

bottom of page